Các biện pháp phòng chống muỗi

Biện pháp sinh học:+ Sử dụng thiên địch để diệt muỗi:- Dùng các loài thiên địch (các loài ăn bọ gậy), Như các loài cá hoặc lươn nhỏ trong bể nước để tiêu diệt bọ gậy.- Nuôi chuồn chuồn ngoài đồng ruộng. Các ấu trùng chuồn chuồn trong nước ăn bọ gậy, còn chuồn chuồn trưởng thành bắt muỗi trong không trung.- Nuôi bò sát nhỏ như thạch sùng, thằn lằn để ăn muỗi trong nhà.- Bảo vệ dơi bắt muỗi trong không trung.+ Dùng muỗi biến đổi gienCó thể tạo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *